administration - Multiconsult

#C1176
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Andreas Bratlie

Digitaliseringsdirektør

Sweco

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1175
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Merete Saugestad

Bærekraftdirektør

Sweco

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1174
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Stig T. Thomassen

Arealplanlegger

Tag Arkitekter AS

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1173
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Christina Solli Ektvedt

Utviklingsdirektør OBOS Nye hjem

OBOS

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1172
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Ola Skar

Fagsjef areal og transport

Ruter

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

#C1171
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Kenneth Dahlgren

Sjef for Byutvikling & Miljø

Aspelin Ramm

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO