administration - Multiconsult

C1176 220511 RETHINK SOCIETY Andreas Bratlie og Johannes Goa Ludvigsen 18 drawColorDuo bnw administration
#C1176
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Den digitale byen

Andreas Bratlie

Digitaliseringsdirektør

Sweco

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

C1175 220513 RETHINK SOCIETY Merete Saugestad og Johannes Goa Ludvigsen 18 drawColorDuo bnw administration
#C1175
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Grønne natteravner for en bærekraftig byutvikling

Merete Saugestad

Bærekraftdirektør

Sweco

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

C1174 220513 RETHINK SOCIETY Stig T Thomassen og Johannes Goa Ludvigsen 18 drawColor duo bnw administration
#C1174
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Hvordan lage en by for en generasjon som er vokst opp på nett?

Stig T. Thomassen

Arealplanlegger

Tag Arkitekter AS

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

C1173 220513 RETHINK SOCIETY Christina Solli Ektvedt og Johannes Goa Ludvigsen 18 drawColorDuo bnw administration
#C1173
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Algoritmestyrt byplanlegging - – en by på innbyggernes premisser?

Christina Solli Ektvedt

Utviklingsdirektør OBOS Nye hjem

OBOS

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

C1172 220513 RETHINK SOCIETY Ola Skar og Johannes Goa Ludvigsen 18 drawColor duo bnw administration
#C1172
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Kollektivtransporten – den siste spontane møteplassen?

Ola Skar

Fagsjef areal og transport

Ruter

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO

C1171 220513 RETHINK SOCIETY Kenneth Dahlgren og Johannes Goa Ludvigsen 18 drawColor duo bnw administration
#C1171
TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION
Trenger vi byen når hverdagen digitaliseres?

Kenneth Dahlgren

Sjef for Byutvikling & Miljø

Aspelin Ramm

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging

SWECO