NORSK SKYPLEIERFORBUND

LØRN items in this series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need ot be registered to certify your new learning.

Cases

#C0927
Helse- og velferdsteknologi

Renate C. Nordh

Forfatter

Østre Toten kommune

#C0926
Helse- og velferdsteknologi

Eva Tharaldsteen

Enhetsleder for psykisk helse- og rustjeneste

Hammerfest sykehus

#C0924
Helse- og velferdsteknologi

Bernt Reitan Jenssen

Adm Dir

Ruter

#C0923
Helse- og velferdsteknologi

Therese Jenssen Finjarn

Administrerende direktør

Anestesisykepleierne NSF

#C0922
Helse- og velferdsteknologi

Paula Marie

Leder

NSFLIS

Elisabeth Lykke

#C0921
Helse- og velferdsteknologi

Siw Andrea Todal

Leder

Akuttmottaket Kristiansund

#C0914
Helse- og velferdsteknologi

Anne Kjersti Befring

Stortingsrepresentant og forfatter

UiO

#C0911
Helse- og velferdsteknologi

Kenth Engo Monsen

Nautisk rådgiver

Telenor

#C0909
Helse- og velferdsteknologi

Sigrid Bratlie

Senior rådgiver og daglig leder

Biotenk

#C0906
Helse- og velferdsteknologi

Jarle Moss Hildrum

Daglig Leder

Telenor

Loading more cases