2019 LINK Konferanse ALTA

LINK konferansen promoterer næringslivet i nord og i 2019 fikk Lørn være med å lage innholdet i promoteringen, en podkastserie som tok tempen på tech-relaterte temaer med representanter fra Alta-bedrifter. Det var ikke bare Smart Construction Cluster som fikk luftet visjoner og suksesshistorier knyttet til digitalisering ble delt fra åtte ulike aktører innen ulike industrier.

Sitat
"Selv om vi innfører bøttevis av ny teknologi vil alltid de menneskelige ressursene være de viktigste. Dette kan være lett å glemme i det store fokuset på digitalisering.- Eirik Kivijervi, Kivijervi AS

Alta er stolt av å være en by med kultur for innovasjon og entreprenørskap. Alta har innovative og utviklingsorienterte bedrifter som satser på å skape for å sikre bærekraftig drift og fremtidige arbeidsplasser. Alta har fokus på å være en by for gründere, og vi har mange aktører som er med på å løfte frem nyetableringer. LINK er en flott arena for å vise fram de gode eksemplene på gründerånd og skaperglede, både i Alta, Finnmark og nasjonalt.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2019 LINK Konferanse ALTA
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi