2020 BI GCE NODE

Handelshøyskolen BI, Digital Norway og LØRN har mottatt midler fra Kompetanse Norge for å utvikle et fleksibelt digitalt videreutdanningstilbud. Disse samtalene er gjort med partneren GCE NODE. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter (SMB). Norge er et land der en høy andel av verdiskapningen kommer fra små og mellomstore bedrifter, men både forskning og erfaring viser imidlertid at svært mange sliter med å forløse det potensialet som ligger i digitalisering av virksomheten.

Sitat
"Der det ofte er gode muligheter, er det også der det skjer store endringer.- Fredrik Bringager, Young Industrial Innovators

GCE NODE er en næringsklynge på Sørlandet som inngår i det nasjonale programmet «Global Centres of Expertise». Bedriftene i GCE NODE utvikler bore-, laste/ losse/forankring- og bølgekompenseringsteknologi

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Last ned serien som PDF bok
Del 2020 BI GCE NODE
#C0707
Maritim- og marin teknologi

Jan Helge Viste

Leder for digitalisering og forretningsutvikling 

GCE NODE

#C0721
Maritim- og marin teknologi

Fredrik Bringager

Founder

Young Industrial Innovators

#C0722
Maritim- og marin teknologi

Finn Oscar Karlsen

Daglig leder

Pioneer Robotics

#C0723
Maritim- og marin teknologi

Bjørn-Tore Lenes

Administrerende direktør

Origo Solutions

#C0725
Maritim- og marin teknologi

Christoffer Jørgenvåg

CEO

RedRock

#C0729
Maritim- og marin teknologi

Preben Guttormsen

Administrerende direktør

Panterra

#C0730
Maritim- og marin teknologi

Knut Mjåland

Administrerende direktør

Mandals

#C0731
Maritim- og marin teknologi

Knut Inge Edvardsen

Daglig leder

cDynamics

#C0732
Maritim- og marin teknologi

Tom Cantero

Administrerende direktør

Air Products

#C0733
Maritim- og marin teknologi

Egil Myr

Daglig leder

Engineering Systems

#C0735
Maritim- og marin teknologi

Øyvind Boye

Administrerende direktør

Nymo AS

#C0742
Maritim- og marin teknologi

Lars Erik Lunøe

Daglig leder

Telenor Maritime