2020 Senter for Seniorpolitikk

I samarbeid med Senter for Seniorpolitikk (SSP) har LØRN produsert en spennende kunnskapsserie hvor vi diskuterer seniorenes rolle i arbeidslivet nå og fremover. Livslang læring har blitt en demokratisk nødvendighet, i en tid med raske endringer og ekstrem polarisering på kunnskap, makt og økonomi. Denne serien vil skape inspirasjon gjennom konkret, lokal, fleksibel, fersk, praktisk læring.
Senter for seniorpolitikk er et kompetansesenter som arbeider med stimulering og utvikling av god seniorpolitikk i arbeidslivet. SSP initierer og støtter forskning innen fagområdet, og bidrar til samarbeid om seniorspørsmål med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning. 

#C0883
NEW LEADERSHIP EXPERIENCES
Kompetansejakt i alle aldersgrupper

Kari Østerud

Direktør

Senter for Seniorpolitikk

#C0884
NEW LEADERSHIP EXPERIENCES
Gammel dame er lett å vende

Mette Bugge

Journalist

Aftenposten

#C0885
NEW LEADERSHIP EXPERIENCES
Aktiv personalpolitikk

Jon Fredrik Alfsen

Konsulent og partner

Impaktor

#C0886
NEW LEADERSHIP EXPERIENCES
Jobb lenger, men hvordan?

Kristin Langnes

Daglig leder og medgrunnlegger

50 til 100

#C0896
NEW LEADERSHIP EXPERIENCES
Seniorpolitisk barometer

Lene Rathe

Ambassadør for global helse

Ipsos

#C0901
NEW LEADERSHIP EXPERIENCES
Eldre arbeidstakere

Anne Skevik Grødem

Leder

Institutt for samfunnsforskning