2021 Ruter Innovasjon

Gjennom midler fra Regionale Innovasjonsprosjekter (RIP) i Oslo, har Lørn sammen med Ruter, ITS Norway og StartUp Lab satt seg som mål å samle og distribuere de nyeste og beste innovasjonshistoriene i transportsektoren. Denne delen av serien presenterer Ruter og deres gjester.
Ruter er administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter planlegger, bestiller og markedsfører kollektivtrafikktilbudet. Ruters oppgave er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport, og dermed bidra til å skape et pulserende hovedstadsområde. Oppgaven ivaretas ved å utvikle, planlegge, samordne, kjøpe og markedsføre et bærekraftig tilbud.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2021 Ruter Innovasjon
#C1014
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Christine B Mayer

Professor

NHH

Johan Gjærum

Team strategy and Sustainibility

Ruter As

#C1022
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Gisle Pedersen

Produktsjef

Entur

Marie Moi Lundstad

Head of Startuplab Mobility

STARTUP LAB

#C1036
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Jon Leon Ervik

Avdelingsleder

Kystverket, ITS Norway

Trond Hovland

Managing Director

ITS Norway

#C1037
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Fredrik Vangsal

Gründer og daglig leder

Distruptive engeneering, StartupLab

Marie Moi Lundstad

Head of Startuplab Mobility

STARTUP LAB

#C1042
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Wenche Teigland

Arbeidende styreleder

Powerzeek, ITS Norway

Trond Hovland

Managing Director

ITS Norway

#C1043
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Hanne Nettum Breivik

Direktør for marked og mobilitet

Entur AS, ITS Norway

Trond Hovland

Managing Director

ITS Norway

#C1052
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Odd-Olaf Schei

Seniorrådgiver

DFØ, Ruter

Hellik Hoff

Innkjøps sjef

Ruter As

#C1053
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Thor Myklebust

Seniorforsker

SINTEF, ITS Norway

Jenny Simonsen

Director for Operations and New Mobility

ITS Norway

#C1055
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Marius Rostad

Head of Product and Design

Ruter As, StartupLab

Øyvind Sævig

Partner and co-founder

Beta Mobility

#C1056
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Camilla Selch

Avdelingsleder for strategi og organisasjon

Skyss, KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN

Olov Grøtting

Administrerende direktør

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGEN

#C1066
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Christina Gjerde

Daglig leder

Voi,Beta Mobility

Øyvind Sævig

Partner and co-founder

Beta Mobility

#C1139
Nye transportsystemer og fremtidens bygg

Erlend Solem

Samferdselsdirektør

Trøndelag fylkeskommune