2022 BAMBLE KOMMUNE

Bamble kommune har et sterkt fokus på tverrfaglig samarbeid og på å være i front i å ta i bruk gode digitale løsninger. Medarbeidernes kompetanse spiller en nøkkelrolle i dette og kommunen ønsket derfor støtte fra Lørn for å utvikle en kompetanse serie med podkast som hovedelement for å sikre kompetansepåfyll med kurs som er lett tilgjengelig og gjennomførbare i arbeidshverdagen. Podkastene skal også brukes eksternt for å markedsføre kommunens satsinger overfor innbyggere og virksomheter, styrke omdømmet og tiltrekke attraktiv kompetanse. 
Bamble er en kommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunens administrative senter ligger i Langesund, mens handelssentrum er Stathelle. Både Stathelle og Langesund har gammel trebebyggelse. Kystområdet mot sør med sin skjærgård er om sommeren rekreasjonsområde for turister, og har i overkant av 2000 hytter. Bamble har den nest lengste kystlinjen.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 BAMBLE KOMMUNE
#C1129
Innovasjon i offentlig sektor

Kjetil Krogstad

Leder

Grasmyr naturbarnehage

Morten Gade

Innovasjon- og omstillings rådgiver

Bamble Kommune

#C1130
Innovasjon i offentlig sektor

Kaja Misvær Kistorp

Førsteamunsis og strategic design director

Designit

Morten Gade

Innovasjon- og omstillings rådgiver

Bamble Kommune

#C1163
Innovasjon i offentlig sektor

Rune Hagøy

Prosjektleder

Bamble kommune

John Tonheim

Dagligleder

Compilo AS

#C1164
Innovasjon i offentlig sektor

Monica Isaksen

HR sjef

Bamble kommune

Emilie Bakke Nilssen

Juridisk rådgiver

Bamble kommune