2022 BI RESPONSIBLE AI

Handelshøyskolen BI ville prøve ut nye læringsmetoder for sine kurs. Podkastene skal brukes som tilleggspensum for BI sitt kurs om Responsible AI. Alle caser er på engelsk.
Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Handelshøyskolen BI har totalt 870 ansatte og 20.000 studenter fra 115 ulike land, fordelt på fire campuser.

LØRN items in this Series

You can listen to all of these LØRN items for free, but you need to be registered to certify your new learning.