2022 BI RESPONSIBLE AI

Handelshøyskolen BI ville prøve ut nye læringsmetoder for sine kurs. Podkastene skal brukes som tilleggspensum for BI sitt kurs om Responsible AI. Alle caser er på engelsk.

Du finner mer informasjon om kurset fra BI her

Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Handelshøyskolen BI har totalt 870 ansatte og 20.000 studenter fra 115 ulike land, fordelt på fire campuser.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2022 BI RESPONSIBLE AI
#C1165
Digital etikk og politikk

Sofia Ranchordas

Professor of Law

University of Groeningen

Christian Fieseler

Professor of Communication Management

BI

#C1166
Digital etikk og politikk

Heather Broomfield

Phd student

University of Oslo

Christian Fieseler

Professor of Communication Management

BI

#C1167
Digital etikk og politikk

Elin Hauge

Public speaker

Elin Hauge

Christian Fieseler

Professor of Communication Management

BI

#C1168
Digital etikk og politikk

Gunn Drogset

CTO

Applied Autonomy

Christian Fieseler

Professor of Communication Management

BI

#C1169
Digital etikk og politikk

Loek Vredenberg

CTO

IBM

Christian Fieseler

Professor of Communication Management

BI

#C1180
Digital etikk og politikk

Kari Laumann

Programleder sandkasse, Seksjonsleder utredning, analyse og politikk

Datatilsynet

Samson Yoseph Esaias

Associate Professor - Department of Law and Governance BI.

BI

#C1181
Digital etikk og politikk

Finn Myrstad

Director of digital policy

Norwegian Consumer Cocunil

Samson Yoseph Esaias

Associate Professor - Department of Law and Governance BI.

BI

#C1182
Digital etikk og politikk

Robindra Prabhu

Data scientist

NAV

Samson Yoseph Esaias

Associate Professor - Department of Law and Governance BI.

BI

#C1183
Digital etikk og politikk

Erlend Andreas Gjære

Co-founder

Secure Practice

Samson Yoseph Esaias

Associate Professor - Department of Law and Governance BI.

BI