2023 Produsentansvar med Norsirk

I denne podkastserien med Norsirk blir du kjent med hva et selskap som setter et produkt på det norske markedet har ansvaret for og hvordan Norsirk jobber på vegne av selskaper med produsentansvar. Du møter kunnskapsrike og svært engasjerte eksperter og lærer hvordan både selskaper med produsentansvar og vi som forbrukere kan bidra til å redusere utslipp og bli mer bærekraftige.

NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Vi samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre kunders produsentansvar – med solide resultater. Norsirk er nytenkende innen sirkulærøkonomi, samt ledende på ombruk av kasserte EE-produkter. Returselskapet ivaretar over 2500 hentesteder, både private og offentlige, i hele landet.

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2023 Produsentansvar med Norsirk
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi