2023 AI og samfunn

November 2022 markerte et skifte i hvordan vi forholder oss til Artificial Intelligence (AI). Med ChatGPT ble AI over natten noe alle interesserte seg for og hadde en mening om,  enten du var student som skulle opp til eksamen, jobbsøker som ville presentere deg best mulig eller ville spare tid og få gode tekster. Med bevisstgjøringen av AI som verktøy spør vi oss nå hva brukes det til, hvordan reguleres det og hvordan har det endret hverdagen vår?

I denne podkastserien undersøker Silvija Seres AI sin nye rolle i samfunnet og sammen med gjestene belyser hun ulike sider av AI, for å gi oss bedre innsikt i hvordan vi kan bruke det og forholde oss til det.

 

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2023 AI og samfunn
#C1486
Innovasjon i ulike sektorer

Kai Røer

CEO og grunnlegger

Praxis Security Labs

#C1487
Innovasjon i ulike sektorer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1488
Innovasjon i ulike sektorer

Jørn Haukøy

General manager

CODE11

#C1489
Innovasjon i ulike sektorer

Shahzad Rana

Teknolog med sabbatsår

#C1490
Innovasjon i ulike sektorer

Cecilie Hellestveit

Forsker

NIM (Norsk Institusjon for menneskerettigheter)

#C1493
Innovasjon i ulike sektorer

Torgeir Waterhouse

Partner og grunnlegger

Otte