2023 AI og samfunn

November 2022 markerte et skifte i hvordan vi forholder oss til Artificial Intelligence (AI). Med ChatGPT ble AI over natten noe alle interesserte seg for og hadde en mening om,  enten du var student som skulle opp til eksamen, jobbsøker som ville presentere deg best mulig eller ville spare tid og få gode tekster. Med bevisstgjøringen av AI som verktøy spør vi oss nå hva brukes det til, hvordan reguleres det og hvordan har det endret hverdagen vår?

I denne podkastserien undersøker Silvija Seres AI sin nye rolle i samfunnet og sammen med gjestene belyser hun ulike sider av AI, for å gi oss bedre innsikt i hvordan vi kan bruke det og forholde oss til det.

 

LØRN fra denne serien

Du kan lytte til alle disse gratis, men du må være medlem for å sertifisere din nye læring

Del 2023 AI og samfunn
#C1710
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1709
Cybersikkerhet og etterlevelse

Espen Persønn Flagstad

Høgskolelektor

Forsvaret

#C1708
AI- og datadrevne plattformer

Annette Fagerhaug Stephansen

Forskningsleder Digitale System

NORCE

#C1706
AI- og datadrevne plattformer

Alise Midtfjord

Lead Data Scientist

Intellectual Labs

#C1707
AI- og datadrevne plattformer

Anita Schjøll Abildgaard

CEO og Co-founder

Iris.AI

#C1704
AI- og datadrevne plattformer

Kirsti Kierulf

Administrerende direktør

Norsk Kommunalteknisk Forening

#C1703
AI- og datadrevne plattformer

Rebecca Wiborg Seyfarth

VP Engineering

Völur

#C1513

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1512

Jonas Kristiansen Nøland

Associate Professor

NTNU

#C1510

Svein Ølnes

Seniorforsker

Norges Tekniske Vitenskapsakademi