Lørn.tech

Bli med på læringsdugnaden, podcaster - og teknologinyheter

Med Silvija Seres
gründer og CEO i LØRN

Spilleliste: Ny start

Samfunn, juss og innovasjon

Lørn.tech presenterer

Lørn.unviversity

LØRNBIZ
Gisle Østereng
569
Dynamic Rock Support og Secustream Technologies
KIDSTECH
Anders Baumberger
Redaktør og forretningsutvikler
Kikora
LEGALTECH
Stein Aamot
Patent Attorney og partner
Zacco Norway
ARTTECH
Benedikte Wallace
PhD kandidat ved RITMO senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
UiO
KIDSTECH
Johann, Jones, Osman
Elev
Skøyen skole
KIDSTECH
KIDSTECH
KIDSTECH
Elio
Elev
Skøyen skole
KIDSTECH
Anne Birgitte, Norna, Ingrid Amalie
Elev
Korsvoll Skole
KIDSTECH
Sondre og Max
Elev
Korsvoll skole
KIDSTECH
Ulrik og Ulrik
Elev
Korsvoll skole
KIDSTECH
Andreas
Elev
Korsvoll skole
0
DOWNLOADS
0
Monthly
0
Goal 2020
0
PODCASTS
0
Tech topics
0
Goal 2020

Partnere

Føndere

Lørn.blogg

Search name, company, subject or keyword