CLUSTER Arkiver - LØRN.TECH

Percpective: CLUSTER

LØRNSOC

#0680

Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Ekspørt:

Per Anders Folladal

Daglig leder

Fra Proneo

LØRNSOC

#0679

Digital rekonstruksjon av kulturturminner

Ekspørt:

Christian Wee

Direktør

Fra Stiftelsen Falstadsenteret

BIGDATA

#0667

Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Ekspørt:

Kaj B. Westre

Daglig leder

Fra Westregruppen

OCEANTECH

#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt:

Malin Johansen

Daglig leder

Fra NCE Aquaculture

OCEANTECH

#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt:

Heidi Meland

Daglig leder

Fra Algenettverk Nord

LØRNSOC

#0644

Innovasjon og lønnsomhet til SMB`ene på bygda

Ekspørt:

Jon Eystein Lund

Daglig leder

Fra Buskerud Næringshage

SOME

#0643

Godt innhold selger

Ekspørt:

Daniel Holm

Daglig leder og gründer

Fra Podie film

LØRNBIZ

#0631

Delingskultur – Om å kle seg naken

Ekspørt:

Frode Iversen

Daglig leder

Fra NT6

TECH4GOOD

#0623

Fra forskning til business

Ekspørt:

Hege Tokerud

Innovation manager

Fra NTNU Technology Transfer på Gjøvik

LØRNSOC

#486

Økosystem for innovasjon, ta ansvar, tenk stort

Ekspørt:

Anders Haugland

Administrerende direktør

Fra VIS

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0699

Radikal og realistisk

Ekspørt:

Andreas Sjalg Unneland

Leder

Fra Sosialistisk Ungdom

#0698

Løsningene som skal bringe oss videre

Ekspørt:

Paul Chaffey

Statssekretær

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

#0697

Verftsindustri «En kreativ og utviklende produksjon»

Ekspørt:

Camilla Kvaløsæter

Administrativ leder og logistikkansvarlig

Fra Folla Maritime Service

#0696

Endringsledelse i offentlig sektor

Ekspørt:

Therese Troset Engan

Avdelingsleder

Fra Innovasjon Norge Trøndelag

1 2 3 4 5 6