CLUSTER Arkiver - LØRN.TECH

Percpective: CLUSTER

CLEANTECH

#0667

Bærekraft som nasjonalt konkurransefortrinn

Ekspørt:

Kaj B. Westre

Daglig leder

Fra Westregruppen

LØRNBIZ

#0707

Fremtiden starter nå!

Ekspørt:

Jan Helge Viste

Leder for digitalisering og forretningsutvikling 

Fra GCE NODE

HEALTHTECH

#686

På kryss og tvers

Ekspørt:

Kathrine Myhre

Leder

Fra Norway Health tech

LØRNSOC

#680

Mulighetene for økt innovasjon og verdiskaping

Ekspørt:

Per Anders Folladal

Daglig leder

Fra Proneo

OCEANTECH

#0666

Bærekraftig akvakultur og samarbeid i klynger

Ekspørt:

Malin Johansen

Daglig leder

Fra NCE Aquaculture

OCEANTECH

#0663

Dyrking av marine alger – ressurser med muligheter?

Ekspørt:

Heidi Meland

Daglig leder

Fra Algenettverk Nord

LØRNSOC

#0644

Innovasjon og lønnsomhet til SMB`ene på bygda

Ekspørt:

Jon Eystein Lund

Daglig leder

Fra Buskerud Næringshage

SOME

#0643

Godt innhold selger

Ekspørt:

Daniel Holm

Daglig leder og gründer

Fra Podie film

LØRNBIZ

#0631

Delingskultur – Om å kle seg naken

Ekspørt:

Frode Iversen

Daglig leder

Fra NT6

TECH4GOOD

#0623

Fra forskning til business

Ekspørt:

Hege Tokerud

Innovation manager

Fra NTNU Technology Transfer på Gjøvik

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution