RESEARCH Arkiver - LØRN.TECH

Percpective: RESEARCH

LØRNSOC

#0668

Styrking av den samfunnsvitenskapelige nordområdeforskningen

Ekspørt:

Reid Hole

Prorektor innen forskning og utvikling

Fra Nord universitet

ENERGYTECH

#0673

Miljøvennlig støperiteknologi

Ekspørt:

Eirik Belland

Daglig leder

Fra Effee Induction

CLEANTECH

#0673

Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Ekspørt:

Maria Barrio

Forskningssjef

Fra SINTEF

BIGDATA

#684

Nødvendig IT infrastruktur for presisjonsmedisin i Norge

Ekspørt:

Gard Thomassen

Under Avdelingsdirektør

Fra USIT på Universitetet i Oslo

LØRNSOC

#0740

Forskning for norske SMB

Ekspørt:

Ragnvald Sannes

Forsker og førstelektor ved Institutt for strategi og entreprenørskap

Fra Handelshøyskolen BI

LØRNBIZ

#0739

Vi mobiliserer endringsagenter

Ekspørt:

Synniva og Annita

Rådgivere

Fra Handelshøyskolen BI og Digital Norway

LØRNSOC

#0678

Digitale innovasjoner for bærekraftig vekst

Ekspørt:

Tor Wallin Andreassen

Professor i innovasjon

Fra Norges Handelshøyskole

HEALTHTECH

#0655

Rettslige aspekter av persontilpasset medisin og life science

Ekspørt:

Anne Kjersti Befring

Førsteamanuensis ved juridisk fakultet med emneansvar for helserett og life science

Fra Universitet i Oslo

HEALTHTECH

#0654

Nøkkelen til presisjonsmedisin

Ekspørt:

Eivind Hovig

professor og leder hos senter for bioinformatikk, Institutt for informatikk

Fra Universitetet i Oslo

HEALTHTECH

#0653

IKT infrastruktur for datadrevet innovasjon

Ekspørt:

Alia Zaka

Assisterende prosjektleder

Fra BigMed-prosjektet

Filter by perspective

Filter by subject

Search name, company, subject or keyword

#0549

Kids, kunst og computer

Ekspørt:

Sjur Høgberg

Rektor

Fra Knuden - Kristiansand kulturskole

#0671

Fiskeproduksjon med bærekraft i sentrum

Ekspørt:

Alf Gøran Knutsen

Administrerende direktør

Fra Kvarøy Fiskeoppdrett

#0670

Innovasjon fra Bodø

Ekspørt:

Leif-Magne Hjelseng

Administrerende direktør

Fra Iris- Salten iKS

#0669

Innovasjon og utvikling gjennom grønn teknologi og bærekraft

Ekspørt:

Ellisiv Løvold

Leder for marked, relasjon og utvikling

Fra Løvold Solution